4C - BERRAKLIK

Berraklık bir pırlanta içerisindeki katışıksızlığın, ayıpların ya da diğer belirleyici özelliklerinin var olması (ya da olmaması) durumunu nitelemektedir. Berraklık karakteristikleri her pırlantayı diğerlerinden tümüyle ayrı kılar. Aynı yerde tümüyle aynı inklüzyona sahip olacak iki pırlanta yoktur. GIA, HRD gibi büyük laboratuarlarda belirli herhangi bir pırlantanın berraklık derecesinin belirlenmesinde kullanılan beş faktör bulunmaktadır.

Büyüklük:

Pırlantanın kapsadığı inklüzyon ne kadar büyük ya da küçüktür?


İnklüzyon sayısı:

Pırlantanın için kaç tane inklüzyon bulunmaktadır?

Konum:

Pırlantanın inklüzyonlarının yeri nedir? İnklüzyonlar tıraşlı üst yüzün altında bulunur ya da pırlantanın "kalbi" pırlantanın berraklık derecesini tıraşlı yan yüzlerinin altında bulunan inklüzyonlardan daha çok etkilemektedir.

Doğal Özellik:

İnklüzyonlar pırlantanın dayanıklılığını etkiliyor mu? Büyük tüyler, pırlanta içindeki büyüklüklerine ve konumlarına bağlı olarak tehlikeli olabilirler.


Kabartma:

İnklüzyon ne derece görünebilirdir? Koyu inklüzyonların yeri beyaz ya da açık renk inklüzyonlara göre daha kolay belirlenebilmekte ve daha kesin bir biçimde derecelendirilebilmektedir.

GIA Berraklık Dereceleri

GIA, pırlantaların berraklık derecelerini tanımlamak için bizlere evrensel olarak anlaşılabilir bir metot sunmaktadır. GIA ya da HRD raporunuzda bulabileceğiniz beş ana berraklık derecesi vardır;

FL-IF VVS1-2 VS1-2
 
SI1-2 I1 I2-3

 

FL/IF Pırlantaları (Katmersiz):

10x'ın altında hiçbir inklüzyon yoktur. İçi Katmersiz: 10x altında inceleme yapıldığında önemli sayılabilecek hiçbir yüzey kusuru ya da inklüzyon bulunmaz. Normalde, kusurların birçoğu, hafif bir taşlama işlemi ile giderilebilmektedir.  Çok nadir, güzel ve pahalı pırlantalardır.

VVS1/VVS2 Pırlantaları:

Çok Çok Hafif İçerikli: 10x magnifikasyonu altın deneyimli bir pırlanta uzamanı tarafından tespit edilmesi çok güç olan küçük inklüzyonlar. VVS pırlantaları son derece nadir ve güzeldirler.

VS1/VS2 Pırlantaları:

Çok Hafif İçerikli: 10x magnifikasyonunda kolayca görünebilen ya da görünemeyen bir aralıkta bulunan küçük inklüzyonlar içerirler. Tipik VS inklüzyonları, küçük kristaller, tüyler ya da ayrık bulutlanmalardır.Ender bazı durumlarda, VS taşları gözle görülebilir bir inklüzyon içerebilirler.  Mükemmel kalitede pırlantalardır.

SI1/SI2 Pırlantaları:

Hafif İçerikli: İnklüzyonlar, 10x magnifikasyonu altında bir uzman tarafından ya da çıplak gözle kolayca görünebilecek seviyededir. Büyük değere sahiptirler.

I1/I2/I3 Pırlantaları:

İçerikli:  Belirgin inklüzyonlar içerirler. Pırlanta mücevherlerde kullanılmaya en uygun olanlardır.

Hangi Berraklık Derecesini Seçmeli?

Pırlantanın genel dayanıklılığını ve güzelliğini etkileyecek herhangi bir inklüzyona sahip olmayan pırlantaların seçilmesi önemlidir. Şayet pırlantanızın gözle görülebilir inklüzyonlardan tümüyle arı olduğundan 100% emin olmak istiyorsanız, "VS2" ya da daha yüksek dereceli pırlantalara bağlı kalmanızı öneririz. SI kalitede pırlanta satın alırsanız karşılığını görürsünüz, ancak gene de siparişinizi kesinleştirmeden önce uzmanlarımıza danışmak en iyi seçim olacaktır. BU sayede alacağınız pırlantanın gözle görülebilir inklüzyon içermediğinden emin olabilirsiniz.

Pırlantanızın berraklık derecesini rengi ile dengelemek de ayrıca iyi bir fikirdir. Eğer almayı düşündüğünüz pırlantanın renk sınıfı D-F ise, VS2 ya da daha yüksek berraklık dereceleri üzerinde odaklanmanız gerekir. G-I renk aralığında SI berraklık derecesi ile kombine edilen pırlantalar çok büyük değerdedir.